Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

ESL Gaming Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-599 przy ul. Żeliwnej 38 (KRS: 0000356059, NIP: 525-247-83-30) (zwana dalej: Turtle, my, nasz) jest administratorem Państwa danych osobowych i zobowiązany jest do ochrony oraz poszanowania Państwa prywatności i godności osobistej w trakcie korzystania przez Państwa z usług ESL Shop Polska (https://pl-shop.eslgaming.com), przeglądania naszej strony, bądź korzystania z naszych aplikacji (nasze Usługi). Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Państwu zrozumieć jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego to robimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśni ona również sposób, w jaki mogą Państwo korzystać ze swoich praw, gdy powierzą nam Państwo swoje dane osobowe. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności i zapoznanie się z jej treścią. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

 

Proszę zauważyć, że nasze Serwisy mogą posiadać linki prowadzące do i ze stron internetowych, które mogą być prowadzone przez naszych partnerów sieciowych, reklamodawców i jednostki stowarzyszone. Jeśli skorzystają Państwo z takiego linka celem przejścia na którąkolwiek z takich stron, bądź skorzystania z usług zewnętrznych, muszą mieć Państwo świadomość, że serwisy te posiadają własne polityki prywatności, a my nie przyjmujemy odpowiedzialności za przetwarzanie przez nie Państwa danych osobowych. W związku z powyższym, proszę zapoznać się z politykami prywatności takich serwisów przed podaniem im swoich danych osobowych.

OSOBY NIELETNIE

Bardzo poważnie traktujemy ochronę bezpieczeństwa i prywatności dzieci w Internecie i nie dopuszczamy się świadomie wprowadzania na rynek czy pozyskiwania danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania możliwej do zweryfikowania zgody rodzica.


JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

Gdy wchodzą Państwo do naszego Serwisu, podłączają się do niego, uczestniczą w nim, tworzą konto lub dokonują w nim indywidualnych zakupów, bądź korzystają z niego w jakikolwiek inny sposób, możemy gromadzić Państwa dane osobowe. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy od okoliczności korzystania z Serwisu i mogą obejmować:


Dane osobowe dostarczane nam aktywnie przez Państwa

 

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.
 • Dane do płatności dla systemu Multisafepay lub dotyczące konta paypal.
 • Informacje żądane przez nas od Państwa, w razie zgłoszenia przez Państwa problemu z naszymi Usługami.
 • Państwa adres korespondencyjny, jeśli kontaktują się Państwo z nami.
 • Informacje o użytkowniku, które chcą nam Państwa podać dla celów badań (ratingi, recenzje).

 

Dane osobowe generowane przez użytkownika

 

 • Jeśli w ESL Shop Polska wprowadzono reklamy - czy mają Państwo tendencję do ich pomijania;
 • Państwa preferencje zakupowe, np. reagowanie na reklamy lub promocje.
 • Informacje dotyczące komputera i oprogramowania, np. Państwa niepowtarzalny identyfikator, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, prędkość łącza internetowego i dostawca Internetu, adres sieciowy.
 • Szczegóły dotyczące Państwa wizyt w naszej Usłudze, wliczając m.in. ruch danych oraz inne dane dotyczące komunikacji, a także zasoby, z których Państwo korzystają.

 

Możemy również gromadzić inne informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszych usług za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Cookies.

 

Dane osobowe uzyskane od osób trzecich

 

Dostarczone przez Państwa dane osobowe mogą zostać uzupełnione o informacje otrzymane przez nas od osób trzecich lub w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych, produktów lub usług innych spółek należących do naszej grupy - Modern Times Group MTG AB ("MTG"). Informacje takie mogą również obejmować dane uzyskane od osób trzecich, które gromadzą informacje o konsumentach, wliczając dane demograficzne i dotyczące zainteresowań. Następnie możemy połączyć te informacje z Państwa danymi osobowymi, co pomoże nam przewidzieć Państwa preferencje, skierować oferty marketingowe, które mogą Państwa dotyczyć, a także lepiej analizować informacje konsumenckie dla celów dostosowania modelu biznesowego.

 

 

DLACZEGO GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Nasze cele

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 

A) Dla celów naszych stosunków umownych:

 

 • Zapewnienie możliwości prawidłowej i terminowej realizacji usług i złożonych zamówień;
 • Zapewnianie, że treść naszych Usług zostaje przekazana do Państwa i na Państwa urządzenia w najbardziej wydajny sposób.
 • Personalizacja Państwa doświadczenie z naszymi Usługami w oparciu o sposób korzystania z nich, np. polecanie treści, które mogą Państwa interesować.
 • Przetwarzanie płatności;
 • Zapewnianie porządku i informacji dotyczących fakturowania.
 • Komunikacja z Państwem w odniesieniu do Państwa subskrypcji, czy zakupu naszych towarów lub Usług.
 • Powiadomienia dotyczące zmian w naszych Usługach.
 • Prowadzenie ankiet celem poprawy Państwa interakcji z naszymi Usługami.
 • Zapewnienie ofert, nowości, informacji, produktów lub usług, o które nas Państwo proszą.
 • Prowadzenie analiz na poziomie ogólnym celem udoskonalenia naszych produktów i usług.

 

B) Dla naszych uzasadnionych celów:

 

 • Udostępnianie Państwa informacji pozostałym podmiotom w Grupie MTG, gdzie jest to konieczne dla celów administracyjnych lub dostarczenia Państwu naszych usług.
 • Wykorzystywanie adresu IP, identyfikatorów urządzeń lub innych informacji potrzebnych do zablokowania sposobów korzystania z Usług, które powodują zakłócenia, dla celów ochrony naszych Usług czy celem wprowadzenia lub wyegzekwowania naszych Warunków.
 • Dostarczanie informacji w ramach procesu fuzji i przejęcia dla celów biznesowych i zarządzania strategicznego.
 • Dostarczanie Państwu ofert, nowości, informacji, produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące, wliczając dostosowanie reklam do Państwa tak, by dotyczyły Państwa zainteresowań.
 • Cele analityczne i statystyczne.
 • Ustalenie, wnoszenie i obrona w stosunku do roszczeń prawnych.

 

C) Dla celów marketingowych:

 

 • Przesyłanie newsletterów, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, które mogą również zawierać oferty, nowości lub informacje dotyczące naszych Usług oraz/lub innych produktów i usług w ramach Grupy MTG, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Proszę zauważyć, że są Państwo uprawnieni do rezygnacji z subskrypcji naszego newslettera w dowolnym czasie poprzez zmianę preferencji na swoim koncie na stronie konta lub klikając link "rezygnuj z subskrypcji" znajdujący się w newsletterze.

 

D) Możemy również przetwarzać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne celem spełnienia przez nas wymogów przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych.

 

Na jakiej podstawie zawartej w RODO opiera się przetwarzanie Państwa danych osobowych?

 

Przetwarzanie danych osobowych dla celów opisanych poniżej:

 

 • punkt (A) jest konieczny do realizacji i zawarcia z Państwem umowy;
 • punkt (B) jest konieczny z punktu widzenia naszego uzasadnionego interesu w postaci rozwoju, zarządzania, ochrony i wprowadzania na rynek naszych Usług, a także z biznesowego i strategicznego punktu widzenia;
 • punkt (C) znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku otrzymania przez nas Państwa zgody na taką formę przetwarzania;
 • punkt (D) jest konieczny celem spełnienia przez nas wymogów przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych.

 

Czy są Państwo zobowiązani do przekazania swoich danych osobowych?

 

Dane osobowe, których od Państwa żądamy i które oznaczono jako "wymagane" w jakikolwiek sposób, np. za pomocą symbolu *, są konieczne celem umożliwienia nam świadczenia Usług (z przyczyn ustawowych, umownych, administracyjnych, technicznych czy podobnych). Niemniej jednak, wybrane dane osobowe mogą być potrzebne tylko w przypadku korzystania z określonych funkcji, włączania opcjonalnych elementów Usług czy żądania dostępu do określonych zasobów, ofert, promocji, programów, itp. zapewnianych przez nas czy naszych partnerów, jak zostanie to wskazane przed zgromadzeniem takich danych osobowych.

 

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przesyłanie wewnątrzgrupowe

Państwa dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom w Grupie MTG, gdzie jest to konieczne dla celów administracyjnych lub dostarczenia Państwu naszych usług. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, Państwa dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom w ramach grupy MTG dla celów marketingowych. Spółki grupy MTG posiadające dostęp do Państwa danych osobowych stosują praktyki zgodne z niniejszą Polityką Prywatności.

Partnerzy i reklamodawcy

 

Państwa dane reklamowe mogą zostać udostępnione naszym partnerom i reklamodawcom jedynie na Państwa życzenie lub za Państwa zgodą.

 

Możemy również wykorzystywać informacje zbiorcze celem monitorowania użytkowania naszych Usług dla celów poprawy i rozwijania naszych Usług, a także możemy dostarczać takie zbiorcze informacje osobom trzecim, np. partnerzy w zakresie treści czy reklamodawcy. Te informacje zbiorcze nie obejmują danych osobowych i nie mogą zostać z Państwem powiązane.

 

Osoby trzecie dla celów bezpieczeństwa lub w innych uzasadnionych celach

Możemy również ujawniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli w sposób uzasadniony uznamy, że ujawnienie takich danych osobowych jest konieczne dla:

 

 • spełnienia obowiązków prawnych, wliczając wezwania sądowe, nakazy sądowe, żądania organów państwowych i nakazy przeszukania, a także w innych przypadków przewidzianych przepisani prawa;
 • ochrony naszych praw i mienia, bądź bezpieczeństwa naszych klientów lub pracowników;
 • ochrony przed wykorzystaniem lub subskrypcją naszych Usług w sposób stanowiący oszustwo, dla celów złośliwych, w ramach nadużycia, czy też w sposób nieupoważniony bądź niezgodny z prawem, a także ochrona naszej sieci, Usług, urządzeń i użytkowników przed takowymi formami użytkowania;
 • wnoszenia i obrony w stosunku do skarg i roszczeń w ramach postępowań sądowych, administracyjnych czy innych;
 • ustalania ryzyka kredytowego dla celów sprawozdawczych lub uzyskanie płatności za nasze Usługi;
 • w ramach procesu fuzji i nabycia, z zastrzeżeniem, że dany kupujący lub sprzedający zobowiąże się do postępowania w odniesieniu do Państwa danych osobowych w sposób zgodny z naszą Polityką Prywatności;
 • przekazywania audytorom zewnętrznych i organom regulacyjnym.Dostawcy zewnętrzni

 

Możemy korzystać z usług dostawców zewnętrznych celem realizacji usług na naszą rzecz w zakresie zapewnienia infrastruktury i usług informatycznych (wliczając przechowywanie danych), przetwarzania transakcji dokonywanych kartą kredytową i debetową, zapewnienia usług dla klientów, a także celem poprawy danych i odpowiadania na zapytania klientów, jak również w celach innych analiz statystycznych. Realizując usługi, dostawcy zewnętrzni mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, jednakże mogą oni je przetwarzać wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi wytycznymi.

 

GDZIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"), wliczając miejsca nieobjęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Mogą one zostać udostępnione innym spółkom w ramach Grupy MTG, być przetwarzane przez personel pracujący dla nas lub dla naszych dostawców poza EOG. Personel taki może np. brać udział w realizacji Państwa zamówienia, przetwarzaniu Państwa danych płatniczych czy realizacji usług pomocy. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki konieczne do zapewnienia traktowania Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z niniejszą Polityką Prywatności, a także podjęliśmy odpowiednie środki, które pozwolą je zabezpieczyć. Więcej informacji dotyczących zabezpieczeń oraz kopie tych zabezpieczeń uzyskać można kontaktując się z nami za pomocą danych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Będziemy przechowywać Państwa dane wyłącznie w okresie czasu uznanym za konieczny do realizacji naszych celów, które opisaliśmy w sekcji "DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE", wraz z upływem, którego w sposób bezpieczny je kasujemy lub - w niektórych przypadkach - anonimizujemy. Przeprowadzamy regularne kontrole stanu celem weryfikacji, kiedy dane osobowe powinny zostać usunięte. Niemniej jednak, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe dla różnych celów, rzeczywisty okres przechowywania danych będzie zależał od okoliczności.

 

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zabezpieczenie Państwa danych osobowych jest dla nas kwestią priorytetową. Wszelkie dostarczone przez Państwa dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach, a my stosujemy rygorystyczne procedury celem ochrony przed ich utratą, nieprawidłowym użyciem, nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem czy zniszczeniem. Wszelkie transakcje płatnicze są szyfrowane za pomocą technologii zgodnej ze standardami branżowymi.

Choć dokładamy wszelkich starań celem ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować, iż nasze zabezpieczenia pozwolą uniknąć jakiegokolwiek nieupoważnionego dostępu, wykorzystania czy ujawnienia danych osobowych. Niemniej jednak, prowadzimy plany bezpieczeństwa i reagowania na zdarzenia na wypadek zdarzenia fizycznego czy technicznego celem rozwiązania problemu w jak najkrótszym czasie oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.


JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

 

Rozumiemy, że czasami mogą Państwo potrzebować od nas informacji dotyczących Państwa danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, lub mogą Państwo chcieć zaktualizować lub skorygować przekazane nam dane osobowe. W świetle powyższego, przysługują Państwu m.in. następujące prawa:

 

 • Prawo dostępu do danych osobowych: mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia dotyczącego tego czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli dotyczy - dostępu do danych i informacji osobowych.

 

 • Prawo do sprostowania danych osobowych: jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do zażądania korekty takich danych.

 

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): w niektórych okolicznościach, np. w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych lub wycofania zgody (jeśli przetwarzanie danych jest na takiej oparte), mają Państwo prawo żądać usunięcia Państwa danych osobowych,

 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w niektórych okolicznościach, np. w razie kwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych lub w razie sprzeciwu co do zasadności celów przetwarzania Państwa danych osobowych, są Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych do czasu znalezienia rozwiązania.

 

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: w niektórych okolicznościach, np. w razie kwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych, mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w oparciu o podstawy dotyczące Państwa konkretnej sytuacji.

 

 • Prawo do przenoszenia danych: jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane za pomocą środków automatycznych w oparciu o Państwa zgodę lub realizację umowy, mają Państwo prawo zażądać dostarczenia Państwu danych osobowych w formie umożliwiającym ich odczyt maszynowy na potrzeby przekazania innemu administratorowi danych.

 

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego: mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorującego.

 

 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas opiera się na Państwa zgodnie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie (nie wpływa to jednak na przetwarzanie oparte na zgodzie przed jej wycofaniem) kontaktując się z nami lub zmieniając ustawienia Usługi (gdzie dotyczy).

 

W razie jakichkolwiek próśb dotyczących państwa praw, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych wskazanych poniżej. Dołożymy wszelkich uzasadnionych z gospodarczego punktu widzenia starań celem udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić Państwa prośby w rzeczonym okresie 30 dni, poinformujemy Państwa o przyczynach takiej sytuacji i podamy termin, w jakim zgodnie z naszymi przewidywaniami będziemy ją w stanie spełnić.


ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI


Nasza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Dlatego należy zapewnić regularną weryfikacją najnowszej wersji polityki. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane tutaj, a w przypadku ich istotności zostaną Państwo niezwłocznie zawiadomieni drogą mailową. W przypadku zmiany Polityki Prywatności w sposób, który wpływa na sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, poinformujemy Państwa o przysługujących Państwu możliwościach wyboru. Uprzednie wersje niniejszej Polityki Prywatności są również przez nas archiwizowane, z możliwością wglądu.


KONTAKT

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się mailowo pisząc na adres biuro@eslgaming.com .

 

W razie jakichkolwiek pytań, uwag czy próśb dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@eslgaming.com lub sklep@eslgaming.com

 

Nasze działania prowadzimy zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 ("RODO"), a także z treścią obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.